Bel voor vragen: 058 - 30 10 000

PRIVACY1.Alle persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats en evt. bankrekeningnummer) worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.


2.Als je hebt aangegeven dat je prijsstelt op ontvangst van onze nieuwsbrief of andere informatie van Wereldwol, gebruiken we je gegevens ook daarvoor.

3.Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om je bestelling goed te kunnen afwikkelen.

4.Wereldwol gaat zorgvuldig om met alle gegevens die aan haar worden verstrekt en houdt zich aan de vigerende wettelijke voorschriften op dit gebied.

5.Je kunt Wereldwol, zonder opgaaf van redenen, verzoeken je gegevens uit het klantenbestand te verwijderen. Aan dit verzoek wordt onverwijld gehoor gegeven. Een mail naar Wereldwol met dit verzoek volstaat.


9.4 out of 10 based on 672 ratings.