In de winkel verkoop ik veel Engelstalige patronen. Soms vertaal ik er een naar het Nederlands. Dat is gemakkelijk voor mensen die niet zo goed thuis zijn in de Engelse breipatronen. Maar het is ondoenlijk om alle patronen te vertalen. Bovendien zijn er op het internet (Ravelry) enorm veel gratis en betaalde patronen beschikbaar. In het Engels. Dus is Engels leren aan te raden. Er gaat een wereld voor je open. En je hoeft geen academische graad te halen in Engelse taal en letterkunde. Soms is het begrijpen van de afkortingen en breitermen al genoeg. Bij veel kantpatronen vind je naast geschreven uitleg (de zogeheten "written instructies") van de steken ook telschema's ("charts"). Dit is een heel handig hulpmiddel bij het breien.

Over het lezen van telschema's lees je hier meer.

Hieronder heb ik de meest gebruikte Engelse Breitermen en afkortingen op een rijtje gezet.


Vertaallijst van Engelse breitermen en afkortingen


Afkorting Engels Nederlands
alt Alternate, alternately Afwisselen of: elke 2e nld
apprx Approximately ongeveer
beg Begin(ning) begin
Bet Between Tussen
  Border Rand
bead Bead(s) Kraal
BO Bind off Afkanten
  Cable Kabel
  Cable needle Kabelnaald
CB Cable back Kabelnld aan de achterkant
CF Cable Front Kabelnaald aan de voorkant
CC Contrast(ing) color Contrasterende kleur(niet de hoofdkleur)
CO Cast on Opzetten
  Cast Off afkanten
  Chart Teltekening/telschema
circ Circular knitting rondbreien
  Circular needle rondbreinaald
cont continue doorgaan
dpn Double pointed needles Breinaalden zonder knop
Dec Decrease Minderen
  Dec (x st) at beg of row Minder (x aantal steken) aan het begin van de toer
  Dec at end of row Minder aan het eind van de toer
edge edge Rand of kant
Facing RS Facing right side Met de goede kant van het werk naar je toe
Facing WS Facing WS Met de verkeerde kant van het werk naar je toe.
  Fasten off Afkanten/afhechten
Foll Following Volgende
  Front Voorkant/Voorpand
Gauge gauge Steken verhouding
G stitch/ garter stitch Garter stitch Ribbelsteek(alle naalden recht)
inch inches Inch + 2,54 cm
Inc Increase Meerderen
     
K Knit Recht breien
K2 Knit two Brei 2 steken recht
K2tog Knit 2 together 2 steken recht samen breien
K3 tog Knit 3 together 3 steken recht samenbreien
K2togtbl Knit 2 together through back of loop 2 verdraaid recht samen breien(door de achterlus)
Kfb Knit front back Meerder 1 steek door eerst door de voorlus en daarna door de achterlus recht te breien
KLL Knit Left Loop meerder 1 st als volgt video
Kwise Knitwise Alsof je recht zou breien
  Leave remaining stitches Laat de resterende steken staan
  Live stitches Ongebreide steken die op je linkernaald staan
Lh/lh Left hand Linker, linker hand
LT Left Twist  
Loop(s) Loop Lus
MC Main Color Hoofdkleur
M1 Make 1 stich Meerder 1 steek door de lus tussen twee steken op te nemen en deze verdraaid recht te breien
Meas measurements Afmetingen/maten
Moss st. Moss stitch Gerstekorrel steek
  needle Naald/ breinaals
  Next row Volgende toer/rij/naald
no number Nummer /aantal
P    
patt pattern patroon
Patt rep Pattern repeat patroonherhaling
pin pin speld
P Purl Averecht
  Purl into back Avercht in achterlus
     
P2tog Purl 2 together 2 steken averecht samen breien
PM Place marker Plaats markeerteken(-ring)
PB Place bead Plaats een kraal
PSSO (psso) Passed slipped stich over Afgehaalde steek over de gebreide steek halen(=mindering)
Pwise Purlwise Alsof je averecht zou breien
R    
Rev Reverse omgekeerd
Rem Remaining Overgebleven
Rep Repeat Herhaal
Rib(bing) Ribbing Brei in boordsteek
  1x1 rib Boordsteek 1 r, 1 avr
Row Row 1 Rij, 1 toer, 1 pen, 1 naald
RH Right Hand Rechter kant/hand
RS Right side Goede kant
Rnd round Toer/ronde bij rondbreien
S    
Seam   naad
Secure   vastmaken
Sk Skip Sla over
sl Slip Afhalen (zonder te breien)
 sm  Slip marker  verschuif de markeerring van linkernaald naar rechternaald
Sl 1 Slip one 1 steek afhalen
Sl1 pwise Slip one purlwise I steek afhalen alsof je averecht zou breien
Sl1wyif Slip one with yarn in front I steek afhalen met draad aan de voorkant vh werk
Skpo Slip one knit one pass slipped stitch over Haal 1 steek recht af, brei 1 steek, haal afgehaalde steek over de gebreide steek
S2kp (of:cdd) Slip one knit two together passed slipped stitch over Haal 2 steken recht af alsof je ze samen zou breien, brei de volgende steek recht, haal de afgehaalde steken tegelijk(samen)over de laatst gebreide steek heen
Sk2po Slip one knit two together passed slipped stitch over Haal 1 steek recht af, brei 2 steken recht samen, haal de afgehaalde steek over de gebreide steken
St st Stockinette stitch Tricot steek
Ssk Slip slip knit Haal 2 steken recht af, brei ze samen door de achterlus.
T    
Tbl Through back loop Door de achterlus
Times times Aantal maal
tog Together samen
Turn turn Keer het breiwerk
W    
ws Wrong side Verkeerde kant
  Witht RS/WS facing Met goede/verkeerde kant naar je toe
Wyib With yarn in back Met draad achter het werk
Wyif With yarn in front Met draad voor het werk
Written instructions   Geschreven werkbeschrijving
Yfwd Yarn Forward Maak een omslag
Yo Yarn over Draad omslaan (omslag maken)