Bel voor vragen: 058 - 30 10 000

ALGEMENE VOORWAARDEN WERELDWOL

Wereldwol
Marieke Hoven
De Lauwers 2 
8939 BW Leeuwarden
058-3010000
info@wereldwol.nl
KvK: 01162646
BTW nr:194548995 B01 

1.ALGEMEEN

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wereldwol zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Wereldwol zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


2.PRODUKTEN

 

2.1 De aangeboden artikelen worden door Wereldwol zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en zijn voorzien van een schriftelijke omschrijving. Getoonde producten kunnen als gevolg van technische omstandigheden(b.v.kleurinstelling van computerschermen) enigszins afwijken van de werkelijkheid. Wereldwol aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.3.PRIJZEN

 

3.1 Alle prijzen vermeld op de website www.wereldwol.nl zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten.

3.2 Wereldwol kan niet aan prijzen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een verschrijving of vergissing bevatten.

3.3 Prijswijzigingen gelden vanaf het moment dat ze op de website van Wereldwol zijn gepubliceerd.


4.AANBIEDINGEN

 

4.1 Alle aanbiedingen van Wereldwol zijn vrijblijvend en Wereldwol behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

4.2 Indien er sprake is van een aanbieding wordt dit duidelijk op de website aangegeven. Inclusief omschrijving van de aanbieding en de geldigheidsduur ervan.


5.BESTELLEN EN BETALEN

 

5.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Wereldwol. Wereldwol behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Wereldwol stelt hiervan de klant binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte.

5.2 Wereldwol levert de bestelling pas uit na ontvangst van betaling.
Een bestelling is definitief zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Wereldwol is bijgeschreven.

5.3 Voor bestellingen die niet binnen 7 werkdagen gevolgd worden door een betaling, ontvang je van Wereldwol een herinneringsemail.
Indien niet binnen 7 werkdagen op deze email gereageerd wordt, wordt deze bestelling als niet gedaan beschouwd.

5.4 Na een bestelling ontvang je direct een bevestiging per email met daarin de totale kosten, inclusief de verzendkosten vermeld. Betalen geschiedt altijd vooraf via iDEAL, Mister Cash, Mastercard, Maestro of Visa via de betaalomgeving van Multisafepay of schriftelijke overschrijving per bank of giro.


6.LEVERING

 

6.1 Wereldwol streeft ernaar zo snel mogelijk na ontvangst van betaling de bestelling te verzenden, in principe binnen 48 uur op werkdagen.
Indien de levering vertraging oploopt om welke reden dan ook, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd ontvang je hiervan binnen 48 uur schriftelijk (email) of telefonisch bericht.

6.2 De opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De levertijd zal echter nooit langer zijn dan 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij sprake is van overmacht of onvoorziene omstandigheden of anders is overeengekomen.

6.3 Wij doen ons best om de website en de voorraad zo up to date mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat een product niet meer (geheel) leverbaar is (bijvoorbeeld omdat de bollen garen van hetzelfde kleurbad ontoereikend zijn voor de gehele bestelling). In dit geval nemen wij binnen 48 uur op werkdagen na het plaatsen van de bestelling contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.
Als je de bestelling toch wilt annuleren is dat mogelijk. Wereldwol zal in dat geval voor terugbetaling van het reeds voldane bedrag binnen 14 werkdagen zorgdragen.


7.VERZENDEN EN VERZENDKOSTEN

 

7.1 Wereldwol verzendt alle bestellingen via POSTNL.

7.2 Wereldwol is niet aansprakelijk voor het zoekraken van bestellingen bij POSTNL.

7.3 Verzend, verpakkings-en administratiekosten binnen Nederland zijn als volgt:

Bestellingen tot 150 gram € 1,95 (brievenbuspost).

 Pakketten zwaarder dan 150 gram € 4,95 Pakketpost via POSTNL)

7.4 Verzend, verpakkings- en administratiekosten binnen de Europese Unie: 

Tot 150 gram: € 3,00

Pakketten zwaarder dan 150 gram: € 8,50

<

8.RETOURNEREN

 

8.1 Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Mocht het bestelde desondanks niet aan je verwachtingen voldoen dan mag je binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling de artikelen ruilen of retour sturen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het produkt door de klant.

8.1.1. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt  slechts in die mate uitpakken op gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijs mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Wereldwol te retourneren, conform de instructies in artikel 8.2
8.1.2 De kosten van deze retourzending zijn voor rekening van de klant tenzij anders wordt overeengekomen.

8.2 Voor retouren en/of ruilen gelden de volgende voorwaarden:

8.2.1 Artikelen die eenvoudig te kopieren zijn zoals PDF bestanden van brei en haakpatronen  en patronenboeken zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen niet geretourneerd worden.

8.2.2 Artikelen die je wilt retouren of ruilen worden binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op het afleveradres via een email aan info@wereldwol.nl voor retour aangemeld. Geef in de email aan wat je wilt retourneren. Vermeld het ordernummer en je volledige gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
8.2.3 Goederen die je retourneert en /of wilt ruilen dienen:
a onbeschadigd te zijn;
b voorzien van originele verpakkingen, wikkels, labels;
c ongebruikt en niet bewerkt te zijn( strengen mogen niet tot bollen gewonden zijn).


8.2.4 De artikelen die voor retour zijn aangemeld, moeten per ommegaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres aan ons geretourneerd en door ons ontvangen zijn.

8.3 Wereldwol behoudt zich het recht voor de geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten indien niet voldaan is aan (een of meer van) bovenstaande voorwaarden.


9.AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Wereldwol voor welke schade van welke aard ook wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Wereldwol is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij de uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

9.2 Wereldwol aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Wereldwol.


10.GARANTIE

 

10.1 Wereldwol garandeert de deugdelijkheid van /of bruikbaarheid van de geleverde artikelen. Ingangsdatum voor de garantie is de op de factuur vermelde datum.

10.2 Als er binnen een maand na aankoop toch een gebrek aan (een van de) geleverde artikelen is ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik , zal Wereldwol het geleverde product vervangen, of het aankoopbedrag retourneren aan de klant. Zulks ter beoordeling van Wereldwol. Het “aflaten” van (hand)geverfde wol in de (hand)was valt niet onder bovengenoemde gebreken. Dit wordt als normaal fenomeen beschouwd bij natuurlijke materialenwaar de klant rekening mee dient te houden. Op de website wordt je hierop geattendeerd. Wij adviseren handwas voor alle producten tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

10.3 In geval van zichtbare gebreken aan de geleverde producten dient de klant het artikel op kosten van Wereldwol aan Wereldwol te retourneren binnen 7 werkdagen.
Verdikkingen van de woldraad, en knoopjes als aanhechting in een bol vallen hier niet onder. Bij natuurlijke materialen kan dit voorkomen.

10.4 Als een fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs worden deze door Wereldwol overgenomen.


11.PRIVACY

 

11.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

11.2 Als je hebt aangegeven dat je prijsstelt op ontvangst van onze nieuwsbrief of andere informatie van Wereldwol, gebruiken we je gegevens ook daarvoor.
11.3 Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om je bestelling goed te kunnen afwikkelen.
11.4 Wereldwol gaat zorgvuldig om met alle gegevens die aan haar worden verstrekt en houdt zich aan de vigerende wettelijke voorschriften op dit gebied.
11.5 Je kunt Wereldwol, zonder opgaaf van redenen, verzoeken je gegevens uit het klantenbestand te verwijderen. Aan dit verzoek wordt onverwijld gehoor gegeven. Een mail naar Wereldwol met dit verzoek volstaat.

PRIVACY verklaring onder AVG

Wanneer je iets bij ons bestelt houden we jouw prive gegevens ook echt prive. We doen dit volgens de wettelijke richtlijnen uit de AVG. In deze verklaring lees je welke gegevens we van je verzamelen en met welk doel.

Wie verwerkt de gegevens? Wereldwol verwerkt en bewaart de gegevens in een beveiligde database. Je kunt ons bereiken via info@ wereldwol.nl of telefonisch 058-3010 000.

Gegevens verwijderen. Als je wilt dat we jouw account of  klantgegevens (als je geen account hebt) verwijderen dan volstaat een email of telefoontje naar bovenstaande adressen.


Welke gegevens verzamelen we?

naam 

 Dat praat wel zo gemakkelijk en maakt het eenvoudig om jouw gegevens terug te vinden.

 

adres en woonplaats Dat is nodig om de bestellingen te kunnen verzenden
telefoonnummer

Als het nodig is om snel contact op te nemen over een bestelling bellen we je. Anders niet.

 

emailadres

Je krijgt van ons een bestelbevestiging en een email dat je  pakket verzonden is. PostNl stuurt je updates over de status van de pakketverzending. Nieuwsbrieven en aanbiedingen krijg je ook per email. Als je deze emails niet meer wilt ontvangen kun je je uitschijven met de link onderaan iedere nieuwsbrief.

 

betaalgegevens

Als je een bestelling bij ons plaatst sturen we je voor de betaling door naar de beveiligde betaalomgeving van Multisafepay. Zij voeren onze creditcard- en IDEAL betalingen uit. Hierbij krijgen we jouw creditcard- of bankgegevens niet te zien, Multisafepay vertelt ons alleen of je betaling is gelukt. Of niet. Als je met bankoverschrijving betaalt, worden je gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan jouw order te kunnen koppelen. Verder gebruiken we je bankrekeningnummer alleen wanneer je geld van ons terugkrijgt. Beloofd.

We maken gebruik van een beveiligde internetbeveiliging zodra je begint met het afrekenen van je bestelling. Via SSL worden je transactiegegevens versleuteld over internet verstuurd. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het " groene slotje" (zie onder) in je browser. Ook herken je veilige websites aan de S achter  httpS.

IP adres  Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.

 

Verder gebruiken we je gegevens voor het volgende:

Account 

In je Wereldwol account staan jouw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, telefoonnummer en inloggegevens. Handig, dan hoef je deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over je eerdere bestellingen. Dan kunnen we je sneller helpen. Als je om wat voor reden dan ook je account wilt verwijderen dan is een email naar ons voldoende.


Nieuwsbrieven

Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Deze worden alleen verstuurd als jij daar toestemming voor hebt gegeven. We maken gebruik van Mailchimp voor het versturen van de emails. Voor de inhoud van nieuwsbrieven checken we soms wat en wanneer je hebt besteld. Hierdoor is het mogelijk om zo relevant mogelijke informatie naar jou te sturen. Als je deze emails niet meer wilt ontvangen kun je je uitschrijven met de link onderaan de nieuwsbrief. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief bewaren we jouw  naam en emailadres.

 

Reviews

Je kunt andere klanten helpen met jouw review. Door je ervaringen te delen, geef je anderen een nóg beter beeld van onze producten en diensten. We sturen je emailadres rechtstreeks door naar Feedbackcompany nadat je een aankoop hebt gedaan. Je krijgt van hen eenmalig een uitnodiging. Wij houden niet bij of je wel of geen review hebt geschreven. Heb je geen zin om een review te schijven, dan gooi je de email in de prullebak. Klaar.


Verbetering We willen dat onze webshop zo goed mogelijk aan jouw wensen voldoet. Om te checken of dat ook zo is verzamelen we klantgedrag. Zo kunnen we je leesgedrag analyseren en content maken die bij jouw wensen past. Dit doen we door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina's, ergens op inzoomen of op links klikken. Natuurlijk gaan we altijd netjes met je gegevens om.
 

 

 

 

Cookies 

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. 

Wat doen deze cookies?
Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt om uw order correct af te handelen. Tevens gebruiken wij cookies om anoniem verkeersgegevens op te slaan van je bezoek aan onze website. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij de website optimaliseren en verbeteren.

Geen persoonlijke gegevens!
Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden op) je computer niet beschadigen.

 

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies

Dit zijn cookies die voor jou als bezoeker het surfen op onze website makkelijker maken. Wij gebruiken functionele cookies die ervoor zorgen dat je items in je winkelwagentje kunt toevoegen en dat ze er bij een volgend bezoek aan onze website nog in zitten. Ook gebruiken we een cookie die ervoor zorgt dat wanneer je ingelogd bent en de website verlaat, je bij terugkomst nog steeds ingelogd bent.

Analyse cookies
Met deze cookies (Google Analytics) kunnen wij het surfgedrag van bezoekers op onze website meten, zodat we waar nodig het gebruikersgemak kunnen verbeteren. Hierdoor zorgen we ervoor dat jouw ervaring van onze website steeds beter wordt en onbelangrijke informatie naar achter wordt verschoven.

Advertentie cookies
Met deze cookies ( Facebook pixel en Google Adwords) kunnen wij het effect van onze advertenties meten. Zo kunnen we goed vaststellen welke advertenties en kortingsacties jou wel aanspreken en welke niet.

 

Browserinstellingen – geen cookies 

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. 

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald. 12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


13.OVERIGE BEPALINGEN

 

Wanneer door Wereldwol gedurende langere of kortere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wereldwol deze voorwaarden soepel toepast.

9.3 out of 10 based on 786 ratings.